Exproprieri Acumularea Mihăileni

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 637/2018 privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE nr. 612 din 4 mai 2022

          Decizia de Expropriere nr.473 din 19.05.2023 + Anexa

Decizie Comisie nr.211 din 24.05.2023

Planuri de situație Acumularea Mihăileni

Plan de Situatie 1-Mihaileni

Plan de Situatie 2-Mihaileni

Plan de Situatie -Zdrapti