Program audiențe

PROGRAM DE AUDIENȚE A.B.A. Crișuri 2023

Nume, prenume Funcția Ziua Ora
(interval orar)
ing. Sándor PÁSZTOR Director
A.B.A. Crișuri
LUNI 1000– 1200
ing. Ioan OPREAN Director Tehnic Exploatare Mentenanță a I.N.S.G.A. și Investiții MARȚI 1000– 1200
  • Cererea de înscriere în audiență poate fi depusă la registratură A.B.A. Crișuri (Str. Ion Bogdan nr. 5) sau telefonic la nr. 0259/442 033.
  • Cererea de audiență trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon.
  • Programarea în audiență va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență.