Conducerea ABA Crișuri

Director A.B.A. Crișuri

ing. Sándor PÁSZTOR

E-mail: sandor.pasztor@dac.rowater.ro

CV

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE, MENTENANȚĂ A I.S.N.G.A. ȘI INVESTIȚII

ing. Ioan OPREAN

E-mail: ioan.oprean@dac.rowater.ro

CV

Director Tehnic – Managementul European Integrat – Resurse de Apă

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Maria TONCA

E-mail: maria.tonca@dac.rowater.ro

CV