Planul de management al riscului la inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri

Planul de management al riscului la inundatii aferent Administratiei Bazinale de Apa Crisuri

publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I
Anul 191 (XXXV) — Nr. 930 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Şl ALTE ACTE
16 octombrie 2023 / Volumul 4

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 886/2023 pentru actualizarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2016