Planurile bazinale de apărare împotriva inundațiilor

Plan Bazinal Crisuri 2022-2025

01 – Foaia de capat 2022-2025
02 – Descrierea bazinului hidrografic
03 – Tabel nominal membri COSU ABA
03 – Tabel nominal membri COSU SGA
03 – Tabel nominal membri COSU SHI
04 – Tabel mijloace de comunicatie COSU
05 – Tabel statii hidrometrice
06 – Tabel statii pluviometrice
07 – Tabel Statii Meteorologice
08 – Praguri critice, marimi caracteristice
09 – Semnificatia codurilor de culori
10 – Reguli de exploatare a barajelor în perioada apelor mari
11 – Regulament RO-HU aparare impotriva inundatiilor
12 – Regulament RO-HU hidrometeorologic
13 – Obiective inundabile 2021 AR
14 – Obiective inundabile 2021 BH
15 – Obiective inundabile 2021 CJ
16 – Obiective inundabile 2021 HD
17 – Obiective inundabile 2021 SJ
18 – Obiective inundabile 2021 SM
19 – Tabel Diguri – Date caracteristice 1
19 – Tabel Diguri – Date caracteristice 2
20 – Situatia zonelor critice la diguri
21 – Situatia zonelor critice pe cursuri de apa
22 – Acumulari permanente frontale
23 – Acumulari nepermanente frontale
24 – Tabel noduri hidrotehnice
25 – Tabel statii de pompare
26 – Tabel prize de apa
27 – Tabel derivatii
28 – Tabel Poldere
29 – Tabel regularizari
30 – Situatia suprafetelor propuse pentru inundare dirijata
31 – Situatia zonelor pentru protecția cu diguri iepuresti
32 – Planul bazinal de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
33 – Plan restrictii ABA Crisuri
34 – Schema sinoptica Barcau
35 – Schema sinoptica Canalul Morilor
36 – Schema sinoptica Crisul Alb
37 – Schema sinoptica Crisul Negru
38 – Schema sinoptica Crisul Repede
39 – Amenajari schema sinoptica Barcau
40 – Amenajari schema sinoptica Crisul Alb
41 – Amenajari schema sinoptica Crisul Negru
42 – Amenajari schema sinoptica Crisul Repede
43 – Amenajari schema sinoptica Ier
44 – Schema Fluxului ABA Crisuri
45 – Harta bazinului hidrografic
46 – Inundatii semnificative